logo yeni

calisanlar2 copy

EMNİYET SENDİKACILARINA MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

Aktif . Yayınlanma Sendika

polis1Emniyet Genel Müdürlüğü, sendika kurma çabasında olan 6 personelin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edildiğini açıkladı.

“Sözde Polis Sendikası İle İlgili Açıklama” başlığı altında Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan basın açıklamasının metni:


 

"Son dönemde Türk Emniyet Teşkilatı’na mensup bazı personelin sendikal faaliyetlerde bulunması, bu girişimlerin bir hak olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hakkı engellediği, sendikal faaliyetlerde bulunan personelin bu faaliyetlerinden dolayı meslekten çıkarıldıkları yönünde yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

                Emniyet Genel Müdürlüğü, görev ve yetkilerini başta anayasa ve kanunlar olmak üzere mevzuattan almaktadır. Bu kapsamda, kanunlara ve nizamlara aykırı faaliyette bulunan personeli hakkında da gerekli disiplin işlemlerini de yerine getirmektedir. Sendikal faaliyetler, Emniyet Teşkilat mensubu için hak olmayıp yasak faaliyetler kapsamındadır. Bu yasağın kaynağını ise Anayasa, uluslararası belgeler ve kanunlar oluşturmaktadır. Anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir.

 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15 inci maddesinin amir hükmü gereğince ise, Emniyet Teşkilatı personelinin sendika kuramayacağı ve sendika üyesi olamayacağı açıktır.

                Güvenlik güçlerinin, sendikal faaliyetlerde bulunamayacakları, Yargıtay tarafından da onaylanmış mahkeme kararlarında da vurgulanmıştır. Örneğin, 2011 tarihli bir kararda, “…. Bu sözleşmelerin tamamında güvenlik güçleri ile silahlı kuvvetler haricindeki herkesin istisnasız sendika kurma hakkına, başkanı, yöneticisi ve üyesi olma hakkına sahip olduğu açıktır…” ifadesine yer verilerek Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki yasaklamanın hukuka aykırı olmadığına işaret edilmiştir.

                Devlet Memurları Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre, Devlet Memurlarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve  kanunlarına  sadakatla bağlı kalması ve bu kanunları sadakatla uygulaması zorunludur.

                Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen birkaç emniyet personeli tarafından Emniyet-Sen adı altında sendika kurmak amacıyla Ankara Valiliğine dilekçe verilmiş ve bu dilekçe Valilik tarafından mevzuata aykırılığı nedeniyle iade edilmiştir.

                Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge ve emir yazılara rağmen mevzuata ve meslek disiplinine aykırı faaliyetler sürdürülmüştür,

                Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesine aykırı olarak emniyet hizmetleri sınıfında olmasına rağmen sendikal faaliyette bulunduğu ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8 inci maddesinin çeşitli fıkralarında yer alan “mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte basına, haber ajanslarına, bilgi, yazı, demeç vermek”, “amir ya da üste karşı itaatsızlığa, … tahrik ya da teşvik etmek”, “emre itaatsizlik” gibi suçları işledikleri tespit edilen 6 personel hakkında meslekten çıkarma cezası verilmiştir.

                Kanunlara, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğüne ve ilgili diğer mevzuata aykırı fiiller işleyerek Emniyet Teşkilatında varolan disiplini bozmaya yönelik hal ve hareketlerde bulunanlar hakkında, mevzuat kapsamında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesine devam edilmektedir.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.