logo yeni

SENDİKA KARARIYLA İŞ BIRAKANA VERİLEN CEZALAR İPTAL EDİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Sendika

ofis3İş bırakma eylemine katıldığı için hakkında kınama cezası uygulanan ve bu cezaya dayanarak ek ödemesi kesilen memur tarafından açılan davalarda, her iki işlemin de iptaline karar verildi.

Bağlı olduğu sendika tarafından alınan iş bırakma eylemi kararına uymak kınama cezası suretiyle 1 gün süre ile iş bırakma eylemine katılan memur hakkında kınama cezası verilmiş ve bu ceza gerekçe gösterilerek ek ödemesinde kesintiye gidilmişti.

Disiplin cezasına karşı açılan davaya bakan Şanlıurfa İdare Mahkemesi, kınama cezasının iptaline karar vermişti. Bu cezaya dayanılarak kesilen ek ödeme konusunda açılan davada da, aynı Mahkeme “iptal ile ortadan kalkmış olan kınama cezasına istinaden davacıya ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına” karar vermişti.

Ek ödemenin kesilmesi işleminin iptali kararına karşı davalı idare tarafından Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz üzerine, Mahkeme ;“Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nce verilen 29.02.2012 gün ve E:2011/871, K:2012/301 sayılı Karar usul ve hukuka uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından itiraz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına,” karar verdi.

Söz konusu Kararlar için tıklayınız…

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.