logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN GREV YASAĞINI KALDIRACAK KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Aktif . Yayınlanma Sendika

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Grev yasağı” başlıklı 27 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Sinop Milletvekili Engin ALTAY tarafından hazırlanan Kanun Teklifi ile, Devlet Memurları Kanununda yer alan grev yasağına ilişkin hüküm yasa metninden çıkarılıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Grev yasağı” başlıklı 27 nci maddesinde: “Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.” hükmü yer almaktadır.

Kanun Teklifinin gerekçesinde, Türkiye’de kamu hizmetlerinde 3.215.000 personelin çalıştığı ve bunun 2.528.000’inin kadrolu olarak görev yaptığı belirtilerek, kamu görevlilerimizin ağırlıklı olarak memur olması nedeniyle haklarının da çağdaş ülkedeki emsalleri gibi olması gerektiği ifadelerine yer verildi. 151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin “... kamu makamları bu hakkı (sendikal faaliyet) sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır” şeklindeki hükmüne de yer verilen gerekçede, Devlet Memurları Kanununda yer alan grev yasağına ilişkin hükmün yasa metninden çıkarılarak demokratik yaşamımıza bir katkı sağlanmasının düşünüldüğü belirtildi.

Söz konusu Kanun Teklifi Metni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 23/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.