logo yeni

calisanlar2 copy

ÜYELERİNİN ORTAK MENFAATİ SENDİKAYI İLGİLENDİRİR

Aktif . Yayınlanma Sendika

Herhangi bir üyesi adına tesis edilmemiş olan ve genel düzenleyici nitelik taşımayan bir işleme karşı sendika tarafından açılan davanın, açılan davada sendikanın dava ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi hukuka uygun bulunmadı.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 05.06.2010 tarih ve 1288 sayılı yazı ile, ihtiyaç olmamasına rağmen

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şube müdürü olarak geçici görevlendirilen 214 kişinin görevlendirmelerinin sona erdirilmesi için Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Ankara 13 İdare Mahkemesi 23.02.2012 tarih ve E:2010/1141, K:2012/351 sayılı Kararı ile, işlem ile sendika üyelerinin menfaatinin etkilenmediği, bireysel bir işlem olmadığı ve genel nitelikte düzenleyici bir işlem de olmadığı gerekçesiyle, davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmişti.

Davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 2 nci Dairesi Başkanlığı, E:2012/6379 ve K:2012/5495 sayılı Kararıyla, işlem “tüm üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendirdiğinden” sendikanın dava açma ehliyeti bulunduğu ve davanın görülmesi gerektiği yönünde Karar vererek, Ankara 13 ncü İdare Mahkemesinin kararını bozdu.

Danıştay bozma Kararında;“Kamu görevlileri sendikalarının, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olması, iptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında, idare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemlerin, bu idari işlemlerle kişisel, meşru ve aktüel bir menfaat ilgisi olanlar tarafından iptal davasına konu edildiğinin kabulünün zorunlu olması, taraf ilişkisinin kurulması için gerekli olan kişisel, meşru ve aktüel bir menfaat alakasının varlığının, davanın niteliğine ve özelliğine göre idari yargı yerlerince belirlenmesi ve davacının idari işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisi bulunduğunun anlaşılması halinde dava açmaya ehil sayılması, iptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının saptanmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, böylece de idarenin hukuka bağlılığının belirlenmesine, sonuçta hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlıyor olması, bu davalarda menfaat ilişkisinin bu amaç doğrultusunda yorumlanmasını gerektirmektedir.

Bu durumda, sendikaların, üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren işlemlerle ilgili olarak dava açma ehliyetlerinin bulunduğu tartışmasız olup, dava konusu işlem de davacı Sendikanın davalı Kurumda çalışan ve şube müdürlüğü kadrosuna atanabilecek durumda olan tüm üyelerinin ortak menfaatini ilgilendirdiğinden, uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” denildi.

Danıştay Kararı için tıklayınız…

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.