logo yeni

SENDİKA DAYANIŞMA AİDATI HUKUKA AYKIRI BULUNUYOR

Aktif . Yayınlanma Sendika

Kamu kurumlarındaki yetkili memur sendikalarının, kendi üyelerinden memur taban aylığının %1’i  oranında, diğer sendika üyelerinden ise %2’si oranında sendika dayanışma aidatı adı altında kesinti yaparak kendi hesabına aktarması uygulamalarını, İdare Mahkemeleri hukuka aykırı buluyor.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda hüküm bulunmamasına rağmen, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda düzenlenmiş olan sendika dayanışma aidatının memurlardan da alınması, yetkili olmayan sendikalar tarafından dava konusu edilmektedir

İdare Mahkemelerinin, sendika dayanışma aidatı konusunda bir çok işyerinde yapılan uygulamaya ilişkin verdikleri kararlarda; “dayanışma aidatı” uygulamasının sendikal hürriyeti engellediği ve kişilerin sendika seçmesinin önünde engel teşkil ettiği hususundan hareketle, yasal dayanağı olmayan uygulamanın yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline hükmedilmişti.

Son  olarak, Türk Yerel Hizmet Sen tarafından açılan davalarda, Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından 13.11.2012 tarihli ve 2012/1007 Esas sayılı Kararla, Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından da 12.11.201 tarihli ve 2012/701 Esas sayılı Kararla, dayanışma aidatına karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Kararlarda,  kamu kurumlarında yetkili olan sendikaların kendi üyelerinden %1, diğer sendika üyelerinden %2 oranında kesinti yapmasının,  sendika üyesi olan ve olmayan kamı görevlileri arasında ayrıma neden olduğu, bu nedenle de hukuka aykırı olduğu ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Söz konusu Mahkeme Kararları:

28447397mersinsbmah.karari1sayfa 26862227mersinsbmah.karari2sayfa18255614mersinsbmah.karari3sayfa59432967mersinsbmah.karari4sayfa

48334989kastamonumah.karari1.sayfa43573655kastamonumah.karari2.sayfa73215171kastamonumah.karari3.sayfa

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.