logo yeni

calisanlar2 copy

ÇALIŞANLARIN BAZILARINDAN SENDİKA AİDATLARI ALINMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Sendika

maas3Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bazılarında görev yapanların ödenmemiş sendika aidatları kendilerinden alınmayacak.

1 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna geçici bir madde de eklendi.

Yapılan düzenlemeye göre;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mevcut durumları itibarıyla anonim şirket statüsünde olup aktiflerinin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmesine karar verilen kuruluşlarda;

**Halen çalışmaya devam etmekte olanların

**Daha önce istifa, emeklilik, iş akdinin feshi, ölüm gibi sair nedenlerle bu kuruluşlardan ayrılmış olanların

1 Temmuz 2017 tarihinden önceki dönemde aylık ve ücretlerinden kesilmeyip yargı kararına istinaden kuruluşlar tarafından ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak tutarları ile yargılamaya ilişkin her türlü gider ilgililerden rücu edilmeyecek.

Konuya ilişkin düzenleme

MADDE 37 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 28 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendi gereğince tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilenlerin, gerek halen bünyelerinde çalışmaya devam etmekte olan, gerekse daha önce istifa, emeklilik, iş akdinin feshi, ölüm gibi sair nedenlerle ayrılmış olan çalışanlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde aylık ve ücretlerinden kesilmemiş olmakla birlikte, bilahare yargı kararına istinaden kuruluşlar tarafından ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak tutarları ile yargılamaya ilişkin her türlü giderin ilgililerine rücuundan vazgeçilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.