logo yeni

calisanlar2 copy

MAHKEME SENDİKA ÜYESİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİNE DUR DEDİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

adalet4Ankara 1. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen temsilcisi olarak görev yapan bir personelin, kadrosunun bulunduğu birimden bir başka birime, geçici görevlendirme yoluyla gönderilmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Dava, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı olarak görev yapan davacının İnsan Kaynakları Genci Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı Koordinasyon Çalışma Grubunda görevlendirilmesine ilişkin işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin İptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştı.

Sendika üyesi olması ve geçici görevlendirmenin belirsiz süreli olması gerekçe oldu

Ankara 1. İdare Mahkemesi kararında, “… Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Uzmanı olarak görev yapan davacı sendika üyesinin, hangi göreve, ne kadar süre içerisinde yerine getirilmek üzere görevlendirildiği ortaya konmadan, naklen atama biçiminde MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirildiği, bu şekli ile işlemin hukuken kabul edilebilecek geçerli bir nedeninin bulunmadığı ve idari yargı mercilerince geçici görevlendirilme için aranan koşul ve ölçütlerin olayda bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kamu görevlilerinin görevlendirilmelerine ilişkin işlemlerin, kurum bünyesinde mevcut bir ihtiyacın karşılanması amacına hizmet etmesi ve ilgilinin o hizmete ilişkin konularda uzmanlaşmış olması gerektiği gibi, bu görevlendirmenin belli bir sürede yapılması gerekmekte olup, davalı idarece ihtiyacın tam olarak ortaya konulmadığı gibi, söz konusu görevlendirme işleminin belirsiz süreli olması, idarenin süreklilik gösteren hizmetlerinin yerine getirilmesinin, hizmete ihtiyaç duyduğu gerekli personelin naklen atanması suretiyle giderilmesi gerekirken amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmesi 18/2’de, ‘Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe değiştiremez’ hükmü uyarınca davacı sendika üyesinin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde işlemle görevlendirme yapılırken, bunun sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi koşuluna uyulmadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.