logo yeni

KESK TOPLU SÖZLEŞMENİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNU SAVUNDU

Aktif . Yayınlanma Sendika

KESKKESK Genel Başkanı Lami Özgen, “yapılan sözleşmenin satış sözleşmesi olduğunu, 2016 yılı için kümülatif %11.3 artışın ortalamada %8.6, 2017 yılı için kümülatif %7.1’in ortalamada 5.06 artışa denk düştüğünü, bu oranların AKP Hükümeti tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) da bütçedeki personel ödeneğindeki artış oranlarıyla örtüştüğünü, dolaysıyla ortada öngörülenin üzerinde elde edilmiş bir kazanım olmadığını, MEMUR SEN’in kamuoyuna ve TİS masasına açıkladığı taleplerinin yüksekliği karşısında imzaladığı oranların birbiriyle tutarsız olduğunu, dolaysıyla bunun bir satış sözleşmesi olduğunu” savundu.

Özgen toplu sözleşmeye ilişkin değerlendirmesinde, 2015 yılında dövizdeki (ABD doları) devalüasyon oranının %18’i bulduğunu, 2015 yılında memur ve emeklilerin ciddi kayıpları olduğunu, bu hususun göz ardı edilerek TİS imzalandığını ve böylece bir kez daha sefalete mahkum edildiğini, bunun yanı sıra vergi dilimleri oranlarının düşürülmesinin, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının gündeme getirilmediğini, fiili hizmet zammı ile ilgili taleplerin karşılanmadığını, demokratik taleplerin gündeme dahi getirilmediğini, çalışma koşullarının güçlüğünün azaltılmasına dönük taleplerin karşılanmadığını, 4/C’lilerin kadroya alınmalarıyla ilgili talebe ilişkin söylenenlerin suya yazı yazmak olduğunu belirtti.

Özgen toplu sözleşmenin eksik gördükleri yönlerini şöyle sıraladı:

-TİS masasında satış sözleşmesinden kaynaklı kamu emekçilerinin 2014 yılı kayıpları karşılanmamıştır. Bu açıkça hak gaspıdır.

-Kadın taleplerine ilişkin tek bir madde yoktur. MEMUR SEN-AKP eril, muhafazakâr ve cinsiyetçi politikaları kadın taleplerini görmezden gelmiş, TİS masasında yok saymıştır.

-2016 yılı için net artış toplamda %8.6, 2017 yılı için %5.06’dır. Bu oranlar AKP Hükümetinin OVMP’nında öngördüğü oranlara denk düşmektedir. Kaldı ki, OVMP hazırlandığı sırada dolar kuru 2.600 TL dolayında olup bu denli bir artış sözkonusu değildi. Sadece son bir ayda dolardaki devalüasyon %18 civarındadır. Dolasıyla ortada ne “tarihi bir sözleşme” ne de “tarihi kazanımlar” vardır.

-Konfederasyonların genel taleplerinin hiçbiri TİS masasında tartışılmamış olup MEMUR SEN ile geçici AKP Hükümetinin komisyon ve gizli toplantılarında satış sözleşmesinin ayrıntıları kararlaştırılmıştır. TİS masası, basına ve kamuoyuna görüntü vermek amacıyla kullanılmaktadır.

-2005 yılından sonra göreve başlayan çalışanlara ilave bir derece verilmesi yıllardır gerek TİS masasında ve gerekse de Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında kabul edilen bir madde olup AKP tarafından gereği yerine getirilmemiş bir husustur. Yeni bir kazanım gibi sunulması aldatmacadan ibarettir.

-Fiili hizmet zammı konusunun oluşturulacak Bilim Kuruluna havale edilmesi konunun en az birkaç yıl daha sürüncemede bırakılmasından öte bir anlam taşımamaktadır. “Şef, mübaşir, sivil savunma uzmanı, KİT'lerdeki mühendis ve mimar ile koruma/güvenlik görevlilerinin tazminatlarında ilave artış sağlanacağı” söylenmekte, ancak miktarın ne olacağı belirtilmemektedir. TİS mutabakatları kesin ve net olmak zorundadır. Bu maddelerde hükümeti bağlayan herhangi bir içerik yoktur.

-Aynı şekilde “4/C ve sözleşmelilerin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılması” da yıllardır AKP’nin tekrar ettiği bir ifade olup herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Bir kez daha sözleşmelilerin kadroya alınması talebimiz MEMUR SEN-AKP işbirliğiyle reddedilmiştir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.