logo yeni

BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA İLİŞKİN BAĞITLANAN KONULAR

Aktif . Yayınlanma Sendika

imzaBayındırlık, İnşaat ve Köy hizmet koluna ait 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede bağıtlanan konular:

Kadastro tazminatı

Madde 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

Fazla çalışma genelgesi

Madde 2- (1) Bu hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 4- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen verine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 5- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan arama kurtarma teknisyenlerinden arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL ücret ödenir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı: tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının 2016 yılında %35’ini ve 2017 yılında ise %20'sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Genel Müdürlük yetkilidir.

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar. yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personeline hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi avni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile anılan kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Seyyar görev tazminatı

Madde 8- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

Madde 9- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.