logo yeni

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA ATANAN PERSONELE KÖTÜ MUAMELE

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özelleştirme uygulamaları kapsamında nakli yapılan personel hakkında, bazı kurumlar mevcut personele göre farklı uygulamalara gidip, bu personeli  özelleştirmenin ve naklen atanmanın sebebiymiş gibi görerek adeta cezalandırıyorlar. Özel Hizmet Tazminatı ödemesinde ise "Diğer" personel kapsamında değerlendiriyorlar.

Bu personelin görevlendirileceği birim belirlenirken genellikle; eğitim alanı, görev yapmış olduğu birimler ve yetenekleri göz önünde bulundurulmamakta, olabildiğince atıl tutularak hizmet yapmaları önlenmektedir. Bu uygulamalardan, söz konusu personel için en üzücü olanı ise ücretlerinin ödenmesi sırasında haklarında farklı uygulamalara gidilmesi olmaktadır.

18 Eylül tarihinde sitemizde yer alan “Maliye Bakanlığı Maaşları Geri İstiyor” başlıklı haberde, özel hizmet tazminatının fazla ödendiği iddiası ile Maliye Bakanlığı tarafından fazla ödenen miktarların yasal faiziyle birlikte geri istendiği belirtilmişti.

Konuya ilişkin olarak ulaşılan bilgilerden, geri ödeme yapması istenen personelin Maliye Bakanlığında yükseköğrenim mezunu olarak 1, 2 ve 3 üncü dereceli kadrolarda görev yapan, ancak Bakanlığa özelleştirme kapsamında atanmış  personel olduğu anlaşılmıştır.

Maliye Bakanlığı, söz konusu personele %60 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi gerekirken yanlışlıkla %75 oranında ödeme yapıldığından hareketle, fazla ödenen 15 puanlık farktan kaynaklanan miktarı, geçmiş tüm yılları da kapsayacak şekilde geri istemişti.

Ancak, Özel Hizmet Tazminatına ilişkin düzenlemeler, Maliye Bakanlığının fazla ödeme iddiasını haklı göstermemektedir.

05.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Yan Ödeme Kararnamesinde “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar” hususu düzenlenmiştir.

Düzenleme eki II sayılı Cetvel’in Özel Hizmet Tazminatı (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün;

a) 14 üncü grubunda : 1, 2 ve 3 üncü dereceli kadrolarda görev yapan “Yükseköğrenim mezunu Uzman için=%75

b) 15 inci grubunda  : 4 üncü dereceli kadroda görev yapan “Yükseköğrenim mezunu Uzman”  için             =%68

c) 16 ncı grubunda    : 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarda görev yapan “Diğer Uzmanlar”  için                  =%60

oranında özel hizmet tazminatı belirlenmiştir.

Öte yandan, unvanlı Uzman kadroları ile kariyer meslek diye nitelendirilen Uzman kadroları için Kararnamenin farklı gruplarında farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiş olduğundan, sadece “Uzman”  unvanı taşıyan kadrolar için yukarıda belirtilenler dışında ayrıca bir hükme yer verilmemiştir. 

Söz konusu Kararnamede ve başka herhangi bir düzenlemede, özel hizmet tazminatının ödenmesi bakımından  “özelleştirme kapsamında atananlar/atanmayanlar” gibi bir farklılaştırma da mevcut değildir.

Bu nedenle, yükseköğrenim mezunu olup 1, 2 ve 3 üncü dereceli Uzman kadrolarında görev yapan personele, özelleştirme kapsamında atanmış olup olmamasına bakılmaksızın %75 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi yoluna gidilmelidir. Maliye Bakanlığının %60 oranında ısrar etmesi halinde ise, personelin konuyu dava konusu etmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için …

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.