logo yeni

calisanlar2 copy

İFP SAYILAN BAZI MEMURLARIN NAKİL DÜZENLEMESİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi bugün “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer alan bir düzenlemenin iptali talebi de görüşülecek.

6360 sayılı Kanunun iptali istenen hükmü, 6360 sayılı Kanunla tüzel kişilikleri kaldırıldığı için personeli il özel idaresi veya belediyelere devredilen il özel idaresi, belediye, belde veya köylerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelinden, devir sonucunda istihdam fazlası olanların Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklini düzenliyor.

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi; 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi için konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

6360 sayılı Kanuna ilişkin söz konusu iptal istemi konusunda Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini bugün (7 Eylül 2017) yapacak.

İptali istenen düzenleme

6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan idarelerin belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelinden, norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenenlerden;

“a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.