logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA ATANAN 4/C PERSONELE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

isciÖzelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel (4/C) statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hususları düzenleyen Esaslarda bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün (22 Şubat 2017) yayımlanan 2017/9858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişikliklere göre;

**Özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam hakkından yararlanabilmesi için aranan şartalara,657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (8) numaralı alt bendinde sayılan genel şartı taşıması da eklendi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan 4/C personel ataması yapılmayacak.

*Devlet Personel Başkanlığınca ataması teklif edilen personelin atama işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından 30 gün içinde yapılması şartı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren geçerli olacak.

**Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan geçici personelin sözleşmesi kurumlarınca feshedilecek.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir.”

MADDE 2- Aynı Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlemlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 15 inci maddesinin başlığı “Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan geçici personelin sözleşmesi kurumlarınca feshedilir.”

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.