logo yeni

AİLE HEKİMLERİNE UYGULANACAK İHTAR PUANI UYGULAMASI DAVA EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik personeli 2Aile sağlığı merkezi personelinin nöbet tutmaması durumunda birikecek ceza puanları ile sözleşmelerinin fesh edilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerine dava açıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından (SES) yapılan açıklamada, “Amacı sağlık emekçilerini fazla çalışmaya zorlamak ve demokratik tepkilerini engellemek olan; ölçülülük ilkesine bağlı olmadan, soyut, çelişkili şekilde düzenlenen ihtar puanlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurularak iptali talebiyle Danıştay’a dava açtık.” denildi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin haftalık 40 saatlik çalışma süresinin dışında nöbet uygulamasının çalışma hakkına aykırı olduğu, dinlenme hakkını ihlal ettiği ve kendi sorumluluk alanında bulunan nüfus dışındaki bir başka kesime hizmet vererek daha fazla çalıştırılmaya neden olduğu gerekçesiyle itiraz ediliyordu.

Sağlık Bakanlığı “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” eki Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinde yaptığı düzenleme ile nöbet tutmama eylemine katılan personele sağlık personeline verilecek ceza puanını artırarak, sözleşmenin feshi yoluna gidecek br düzenlemeye imza atmıştı.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.