logo yeni

ASKERİ HAKİMLERİN TÜMÜNE ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDEN MUAFİYET GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile askeri hakimlerin meslek içi eğitimlerine ilişkin esaslarda önemli değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte yapılan temel değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz:

**Mesleki eğitimin amaçları arasından askeri hakimlerin bağımsızlığına engel olabilecek nitelikteki, “askerlik hizmetlerinin gereklerine” ibaresi çıkarıldı.

**Yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla, Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler dil okullarından ayrılan kontenjanlara müracaat edebilecek askeri hakimlerin rütbesi üsteğmen ve albay olarak yeniden belirlendi.

**Eğitim-öğrenim ve kurs için yurt dışına gönderilecek adaylar ile NATO karargahlarında görevbaşı eğitimine gönderilecek adayların, belirleme işleminde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) karargâhları kadrolarında görevli personele, hizmet gerekleri kapsamında öncelik tanınacağı hüküm altına alındı.

**Yabancı dil bilgilerini artırmak üzere o dilin konuşulduğu yabancı ülkelere gönderileceklerin, üsteğmen ve albay rütbesinde olması kuralı getirildi.

**Burslu olarak yurtdışı eğitim-öğrenime gönderilecek olanların rütbesi üsteğmen ve albay olarak belirlendi.

**Yargı hizmetlerini aksatmamak şartı ile teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde, komutanlıkça planlanan kıt'a konferanslarına, atışlı ve atışsız kıt'a tatbikatları, kadro tatbikatları, harp oyunları ve plan tatbikatlarına, müşahit veya izleyici olarak katılacak olanlar, adli müşavirlik kadrolarında veya disiplin subaylığı görevlerinde bulunan askerî hakimlerle sınırlandırılması kuralı getirildi.

**Askeri hakimlerin tümü askeri eğitim faaliyetlerinden muaf tutuldu.

ASKERİ HÂKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1991 tarihli ve 20836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Hâkimler Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetlerinin gereklerine” ibaresi, “bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “adaylar ve yardımcılar hariç, Kd.Ütğm., Kd.Bnb.” ibaresi “Ütğm., Alb.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belirleme işleminde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) karargâhları kadrolarında görevli personele, hizmet gerekleri kapsamında öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kd.Ütğm.,-Yb.” ibaresi “Ütğm., Alb.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kd.Ütğm.,-Yb.” ibaresi “Ütğm., Alb.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Askeri” ibaresi “Adli müşavirlik kadrolarında veya disiplin subaylığı görevlerinde bulunan askerî” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri Eğitim Faaliyetlerinden Muafiyet

Madde 26 – Askeri hâkimler askeri eğitim faaliyetlerine katılmazlar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.