logo yeni

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANANLAR İLE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞE GİRİŞ USULÜNDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

ise girme 3Kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanan usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan düzenlemelere göre;

**Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşları, geçici ve sürekli isçi taleplerini bölge düzeyinde de yapabilecek.

**Kamu kurum ve kuruluşları işçi talebinde bulunurken, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılıyorsa cinsiyet ayrımı yapabilecek.

**Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak girmek için başvuruda bulunanların, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapmaları durumunda, yapmış oldukları başvurular kabul edilmeyecek.

**Kura usulü ile işçi alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, işe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleyebilecek. Başvuruda bulunanlardan şartları uyanların tamamı kuraya tabi tutularak, alınacak işçi sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayı kadar da yedek aday belirlenecek.

Söz konusu Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde, kamu kurum ve kuruluşları işgücü talebini bölge düzeyinde de verebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.