logo yeni

ENGELLİ OLAN VEYA ENGELLİ YAKINI BULUNAN İŞÇİ TAYİN İSTEYEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

engelli 3Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, engelli olan ya da engelli yakını bulunan kamu işçilerinin kurumları içerisinde yer değiştirme talebinde bulunmasına da imkan getiriyor.

Yürürlüğe girecek olan Kanunla, 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a bir madde ekleniyor ve kamuda çalışan işçilerden, belli düzeyde engelli olanlar ile ağır engelli yakını bulunanların kurumları içerisinde başka yere naklen atanma talebinde bulunabileceğini öngörüyor.

Yapılan düzenlemeden;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapanlar yararlanabilecek.

**Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen işçiler yararlanabilecek.

**Ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler yararlanabilecek.

**İşçi, bu gerekçeyle sadece kendi kurumu içerisinde yer değiştirebilecek.

**İşçi, bu gerekçeyle nakil hakkından sadece bir defa yararlanabilecek.

**Bu kapsamdaki nakil talepleri, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları çerçevesinde karşılanacak.

**İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talebinde bulunması durumunda, nakil yapılacak yerin söz konusu engellilik durumlarına uygun olması esas alınacak.

**Engellilik durumu devam ettiği sürece, isteği dışında işçinin görev yeri kurumlar tarafından değiştirilemeyecek.

**Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkındaki yer değiştirme işlemleri ise genel hükümlere göre yapılacak.

Söz konusu Kanun hükmü

4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili

mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.