logo yeni

KAMU KURUMLARINA İŞÇİ ALIMI USULÜ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isciKamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan düzenlemelere göre;

**Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde yapabilmekteyken; teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kurum ve kuruluşların geçici ve sürekli isçi taleplerini bölge düzeyinde de yapabilmeleri sağlandı.

**İşçi talep eden kamu kurum ve kuruluşları, işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlerken, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılıyorsa cinsiyet ayrımı da yapabilecek.

**Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak girebilmek için yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınırken, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların yapmış oldukları başvurular kabul edilmeyecek.

**Kamu kurum ve kuruluşlarına kura usulü ile işçi alımlarında, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenebilecek. Şartları uyan tüm başvuru sahipleri arasından alınacak işçi sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek.

Söz konusu Yönetmelik:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Teşkilat yapılan veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde, kamu kurum ve kuruluşları işgücü talebini bölge düzeyinde de verebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaybıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili işgücü taleplerine başvurulan kabul edilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.