logo yeni

SYDV PERSONELİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

tbmm-3Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında hizmet akdiyle çalışan personelin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatına ait Devlet memurluğu kadrolarına atanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Sadir DURMAZ tarafından hazırlanan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında İş Kanununa tabi görev yapan personelin Devlet memuru kadrolarına geçirilmelerini öngörüyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yaklaşık 9.000 personelin görev yaptığı, KPSS puanı esas alınarak işe alınan bu personel ile belirli ve belirsiz süreli sözleşmeler yapıldığı, iş güvencelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Kanun Teklifinin Mecliste kabul edilmesi durumunda;

-İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında hizmet akdiyle çalışanlar kadroya geçirilecek.

-Söz konusu personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatına ait Devlet memuru kadrolarına atanacak.

-Bu personelin vakıflarda geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılacak.

-Personel, eğitim düzeylerine ve hizmet sürelerine göre durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Kanun Teklifi metni

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/6/2012 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesi kapsamında İl ve İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi hizmet akdiyle çalışanlar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Bakanlığın taşra teşkilatına ait memur kadrolarına atanırlar. Bu personelin vakıflarda geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır. Bu atamalar eğitim düzeyleri ve hizmet süreleri dikkate alınarak durumlarına uygun olarak yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.