logo yeni

MAHALLİ İDARELERDEKİ KOMİSYON ÜYELİĞİ YASAĞI 40 GÜN SÜRDÜ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

konferansBelediye ve il genel meclislerinde oluşturulan komisyonlarda bazı kişilerin görev almasına 40 gün önce getirilmiş olan yasak kaldırıldı.

Beledi meclislerinde çeşitli alanlarda kurulan ihtisas komisyonlarında, belediye meclis başkanı ile belediye başkan yardımcılarının; il genel meclislerinde çeşitli alanlarda kurulan ihtisas komisyonlarında ise İl genel meclisi başkanının üye olarak görev alması 27 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe konulan değişikliklerle yasaklanmıştı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, belediye ve il genel meclislerindeki komisyonlarda bazı kişilerin görev almasına yasak getiren düzenlemeler bugünden itibaren kaldırılmış oldu.

Meclislerin ihtisas komisyonları

**Belediye meclisleri, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, en az üç ve en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabiliyor. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşuyor. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun, büyükşehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunlu bulunuyor. Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturuluyor ve aynı kişinin birden fazla komisyonda görev alması mümkün bulunuyor.

**İl genel meclisleri, bir yıl görev yapmak üzere, az üç ve en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabiliyor. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşuyor. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunluluğu bulunuyor. Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturuluyor.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hüküm: “Meclis başkanı ile belediye başkan yardımcıları komisyonlarda üye olarak yer alamazlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hüküm: “İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak görev alamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.