logo yeni

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE AST SUBAYLARA TAZMİNAT ÖDEME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerSözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylara sözleşme süresi sonunda yapılan tazminat ödemesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle; sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara yapılan tazminatın ödenmesinde karşılaşılan bazı tereddütler de giderildi.

Yapılan değişikliğe göre, herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında ödenmekte olan tazminattan, damga vergisi dışında vergi kesilmeyecek. Ayrıca, bir tam yıldan eksik olan hizmet sürelerinin tazminatları da kıst olarak ödenecek.

Öte yandan, askeri eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının subay veya astsubaylığa nasbedilme tarihleri, nasıp kararnamelerinin çıkma tarihi değil, nasıp onaylarının çıkma tarihi olacak.

Söz konusu değişiklikler ve düzenlemenin eski hali

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilir. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödenir. Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.”

Eski hali: “a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “kararnameleri” ibaresi “onayları” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: Askeri eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli subay ve astsubay adayları kendilerinin istemesi ve idarenin uygun görmesi üzerine EK-A ve EK-B’de örneği gösterilen belgeyi imzalayarak subaylığa veya astsubaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra subay veya astsubay nasbedilirler.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.