logo yeni

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN İZİN HAKLARI İLE GÖREVE SON VERME HALLERİ DEĞİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

askerDün TBMM Başkanlığına sunulan “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin kullanabilecekleri yıllık ve mazeret izin hakları ile sözleşmelerinin feshine sebep olabilecek hallerde de değişiklik getiriyor.

Kanun Tasarısında yer alan düzenlemeler arasında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılmaları ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda bazı değişiklikler de yer alıyor

Disiplin cezası alanların sözleşmesi feshedilecek

Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin sözleşme süresi bitmeden önce idare tarafından feshedilmesini gerektiren hallerde değişiklik yapıldı.

Kanun Tasarısının ilgili hükmünün aynı şekilde kabul edilmesi durumunda; son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alınması sözleşmenin feshini gerektirecek.

Yıllık ve mazeret izin hakları yeniden düzenleniyor

Halen sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakkı bulunuyor ve bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılıyor. Kanun tasarısıyla yıllık ve mazeret izinleri daha ayrıntılı düzenlenirken, gerek görülmesi durumunda personelin izinden çağrılması hususu da düzenleniyor..

Kanun Tasarısına göre;

-Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yı1 (yol süresi hariç) otuz gün yıllık planlı izin hakkı olacak.

-Kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.

-Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenecek.

-Onbeş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde 10 güne kadar; yangın, deprem ve su baskım gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla da bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilecek.

-Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek.

-Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel izinden geriye çağırılabilecek.

Kanun Tasarısının ilgili hükümleri

MADDE 93- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

MADDE 94- 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yı1 otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır.

Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,

b)Yangın, deprem ve su baskım gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağırılabilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.