logo yeni

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDA TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN İDDİALAR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

orman-su-isleri-bakanligiOrman ve Su İşleri Bakanlığındaki taşıt alımlarında usulsüzlükler yapıldığı iddiası Meclis’te dillendirildi.

İstanbul milletvekili Durmuş Ali TORLAK tarafından hazırlanan önergede Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında yapılan araç alımlarına ilişkin iddialara şöyle yer verildi:

01.04.2006 tarih 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’ in 6 ncı maddesi uyarınca, hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station- wagon cinsi taşıt edinilmesini, 237 sayılı Taşıt Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı tutulmuştur.

Aynı Esaslar"ın 6 ncı maddesi gereğince Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmemesi gerekmektedir. (1) ve (2) sayılı cetvelde sayılanlar arasında bakan koruması, bölge müdürü ile il müdürü gibi unvanlar yer almadığından, söz konusu görevliler için yabancı menşeli ve 1600 cc üzerinde araç kiralanması mevzuatlara aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” denilmiştir.

Bu bilgilere göre;

1-Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatınca ihale edilen araç kiralama ihaleleri kapsamında motor hacmi 1600 cc"yi geçen ve yabancı menşeli araç kiralanmış mıdır?

2-Kiralandı ise merkez teşkilatında kimler için ve taşra teşkilatlarınızda hangi bölge müdürlükleri ve il müdürlükleri için kiralanmıştır?

3-237 sayılı Taşıt Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler dışında ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’ in 6 ncı maddesi gereğince Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmemesi gerektiği halde, Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatları hangi mevzuata göre 1600 cc’den büyük araç kiralaması yapmıştır?

4-Kanuna aykırı yapılan bu ihaleler ile ilgili her hangi soruşturma yaptırdınız mı? Yaptırdıysanız sonucu nedir? Yaptırmadıysanız sorumlular hakkında soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.