logo yeni

MSB ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ GİRİŞ SINAVLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

milli savunma bakanligiMillî Savunma Bakanlığı askerî iş müfettişlerinin seçilme, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler arasında, giriş sınavlarının geçerlilik süresinin artırılması da yer alıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

-Yönetmeliğin “Dayanak” başlıklı maddesi yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanmış olduğu da belirtilmiş oldu.

-Yönetmeliğin, MSB Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve sorumluluklarını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. Görev ve sorumluluklar arasına, 6331 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek de eklendi.

-Yönetmeliğin, giriş sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemlere ilişkin maddesinde değişiklik yapıldı. MSB Askeri İş Müfettişliği giriş sınavlarının geçerlilik süresi altı aydan bir yıla çıkarıldı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ve düzenlemelerin eski hali

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Eski hali: MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,”

Eski hali: f) Teftiş esnasında 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.”

Eski hali: Giriş sınavlarının geçerlilik süresi altı aydır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.