logo yeni

LİSEYİ BİTİRİP ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAYAN GENÇLER SAĞLIK SİGORTASINDAN NASIL YARARLANACAK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik3Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye devam etmeyen gençlerin genel sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için yapılması gereken gelir testi ve ödenmesi gereken prim tutarları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan Bakan Faruk ÇELİK imzalı yazılı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen çocukların genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilecekleri konusunda ifadeler yer aldı.

Açıklamada özetle şu bilgiler yer aldı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun, bu Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olmayan veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakları sona erenlerin, genel sağlık sigortalısı sayılarak Kurum tarafından resen tescil edilmelerine hükmettiğinden, ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Türk vatandaşlarının 01/01/2012 tarihi itibariyle Kurum tarafından resen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği.

Kanun ayrıca, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi; 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları; lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşım doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları ve geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında sayılmıştır.

Öte yandan, 5010 sayılı Kanuna eklenen “Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.” cümlesi ise lise ve dengi öğrenim gören öğrencilere mezuniyetinden itibaren 120 gün süreyle sağlık yardımlarından bakmakla yükümlü olarak yararlanabilmesi sağlanmıştır.

Anılan hükümler doğrultusunda kendi sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık sigortası hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanamayan ve Kurum tarafından resen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş kişilerden harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve primleri devlet tarafından karşılanarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu tespit edilen vatandaşlar ise genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının;               

-Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin üçte biri,

-Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücret,

-Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin iki katı

prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınarak genel sağlık sigortası tescil işlemleri güncellenmekte ve ödeyecekleri prim tutarı kendilerine bildirilmektedir.

01/07/2014-31/12/2014 tarihleri arasında belirlenen genel sağlık sigortası prim tutarları aşağıdaki gibidir.

Gelir Tespit Durumu

Aylık Ödenecek Prim Tutarı

Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için

45,36 TL

Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için

136,08 TL

Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için

272,16 TL

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.