logo yeni

TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜRÜN VE HİZMETLER BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kredi-kartiFinansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşmelerde tüm ayrıntılar yer alacak

Yönetmeliğe göre, finansal tüketiciler ile yapılacak sözleşmeler kapsamında sunulacak ürün veya hizmetin asgari olarak; adı ya da tanımı, vadesi ya da süresi, tahsil edilecek faiz, kâr payı veya ücret kalemleri ile bunların tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre, geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin tutarı, oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre yapılacağı hususlarını içerecek şekilde bilgilendirme formu hazırlanması gerekecek.

Ürün veya hizmetlere ilişkin sigorta sözleşmeleri, ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerden ayrı olarak düzenlenecek.

Ücretler kolay ve anlaşılır şekilde belirtilecek

Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kâr payı, ücret ve diğer kesintilere ilişkin güncel bilgiler açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde kuruluşların internet sitelerinde karşılaştırmaya uygun bir biçimde yer alacak.

Tüketici ve konut finansmanı kredileri

Yönetmeliğe göre, finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacak.

Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının yüzde 0.5'ini geçemeyecek. BDDK, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırabilecek veya azaltabilecek.

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilecek.

Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemeyecek.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak. Bu hesap, finansal tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Finansal tüketicinin onayı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili hesap sözleşmesi yapılamayacak ve kredi tahsilâtları bu hesaptan gerçekleştirilemeyecek.

Bankalar ücretsiz kredi kartı çıkaracak

Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacaklar. 

Finansal tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi hâlinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemeyecek.

Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek Bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemeyecek. 

Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti de alınamayacak.

Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilecek ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamayacak.

Para transfer işlemlerinden ücret alınamayacak

BDDK yönetmeliğine göre, finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem alanlarından herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile hesabın bulunduğu şubeden finansal tüketici adına üçüncü kişilerin para yatırması işlemlerinden ücret alınamayacak.

Kuruluşlarda herhangi bir hesabı bulunmayan finansal tüketicilerin gerçekleştirdiği para transfer işlemlerinde, bu işlemler gerçekleşmeden önce finansal tüketiciye ilgili ücrete dair bilgi verilecek. İşlem tutarı ve ücret bilgisi işlem fişi üzerinde açıkça gösterilecek.

Yönetmeliğe göre Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler şöyle belirlendi:

1. Bireysel Krediler

1.1. Tahsis Ücreti

1.2. Ekspertiz Ücreti

1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti

2. Mevduat/Katılım Fonu

2.1. Hesap İşletim Ücreti

2.2. Para Çekme Ücreti

3. Para Transferleri

3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti

3.2. Havale Ücreti

3.3. Swift Ücreti

4. Kredi Kartları

4.1. Yıllık Üyelik Ücreti

4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti

4.3. Kart Yenileme Ücreti

4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti

5. Diğer

5.1. Kiralık Kasa Ücreti

5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti

5.3. Fatura Ödeme Ücreti

5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti

5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti

5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti

5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler

5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.