logo yeni

DAVA AÇMA SÜRESİNE DANIŞTAY'DAN FARKLI BAKIŞ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adalet7Danıştay 5. Dairesi, mecburi hizmetini yerine getirmek üzere, Pamukkale Üniversitesine atanan uzman hekimin, “uzman tabip” kadrosu yerine “uzman” kadrosuna yerleştirilmesini işleminde, yürütmeyi durdurma kararı verirken, 60 günlük dava açma süresinin geçmiş olmasını dikkate almadı.

Olayda, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının kadrosunun uzman tabip olarak değiştirilerek, bu unvana bağlı mali haklardan yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istenmekteydi.

Danıştay 5. Dairesi 5 üyeden 2 sinin karşı oy kullandığı kararında, Sağlık Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi'ne Kalp ve Damar Cerrahisi uzman tabibi olarak yerleştirilen davacının, Kanuna aykırı olarak uzman olarak atamasının yapıldığı anlaşıldığından, unvanının uzman tabip olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddinde hukuka uyarlık görülmediğine kararına vardı.

60 günlük süre dolayısıyla karşı oy yazısı

Ancak kararda karşı oy kullanan 2 üye ise, “uzman tabip olarak atanması gerektiğinden bahisle anılan atama işleminin düzeltilmesi talebinde bulunduğundan göreve başlama tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi geçtikten sonra 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamındaki bu başvurusu, dava açma süresini durdurmayacağından açılan davada süre aşımı bulunduğu, Mahkemece verilen kararın ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması talebinin bu nedenle reddi gerektiği görüşü ile karara karşıyız.” şeklinde şerh koydular.

60-gun-dava-acma-suresi-160-gun-dava-acma-suresi-2

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.