logo yeni

İŞÇİLERİN İLAVE TEDİYELERİNİN ÖDENME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

isci6772 sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, işçilere her yıl bir aylık istihkakları tutarında verilen ilave tediyenin 2014 yılında hangi tarihlerde ödeneceği belirlendi. İlk ödeme Kurban Bayramından önce yapılacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2014/6785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2 Ekim 2014 tarihinde, ikinci yarısının ise 26 Aralık 2014 tarihinde ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6785

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6772 sayılı Kanunun kapsamı

“Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.