logo yeni

SH SINIFINA YIPRANMA PAYI VERİLSİN

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglik3Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personele çalışma koşullarından kaynaklan zorlukları sebebiyle yıpranma payı verilmesini öngören kanun teklifi verildi.

Eskişehir milletvekili Ruhsar DEMİREL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinde, sağlık çalışanlarının yıpranma payı verilmesinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

"14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde; devlet memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmış ve on hizmet sınıfı içerisinde toplanmıştır. Bu sınıflardan biri de “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı”dır.

31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40 inci Maddesi “Fiili hizmet süresi zammı” başlığı altında düzenlenmiş ve madde kapsamına giren meslek gruplan, işyerleri ve süreler bağlamında belirtilmiştir. Ancak sağlık çalışanları madde kapsamına alınmamıştır.

Kamuda veya özel sektörde istihdam edilen sağlık çalışanlarını diğer çalışanlardan ayıran en önemli özellikler, bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların tedavi edilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinde rol almalarıdır. Bu süreçlerde rol alan sağlık çalışanı, görevinin gerekliliklerini yerine getirirken pek çok fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve psikolojik risk faktörü ile karşı karşıya kalmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bulaşması sonucunda hayatını kaybeden sağlık çalışanları, hastasından bulaşan Tüberküloz sonucu vefat eden Nuriye Hemşire, ellerine batan iğnelerden Hepatit B, Hepatit C ve HIV virüsü bulaşan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile ilgili haberler gündemdeki yerini korumaktadır.

İyi havalandırılmayan ortamlarda geçirilen uzun çalışma saatleri, gece ışığa maruz kalma, radyasyon, elektrikli ve kanserojen alanların etkileri ile gürültü, sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden fiziksel etkenler olmasının yanı sıra uyku bozukluğundan kanser oluşumuna kadar pek çok hastalığın kaynağı olarak görülmektedir.

Sağlık çalışanları, hastaların tedavisi sırasında kullanılan anestezik maddeler, sitotoksik maddeler ile sterilizasyonda kullanılan pek çok kimyasal maddenin zararlı etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır. Ayrıca hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan fiziki ve sözlü saldırı, tehdit, rehin alma, hayata kastetme gibi şiddet eylemleri ile meslek hastalığı olarak nitelendirilen boyun-bel fıtığı, kalp-damar hastalıkları, yöneticiler tarafından uygulanan mobbing sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmekte, çalışanları kronik yorgunluğa ve tükenmişliğe itmektedir.

Cumhuriyet tarihinin en köklü değişikliği olarak gösterilen sağlıkta dönüşüm programı ile getirilen performans sistemi sonucunda da; verilen hizmetin kalitesi göz ardı edilmiş, hastalara yapılan her uygulamanın para anlamına gelen puan olarak görülmesi sağlanmış, gereksiz yapılacak tetkik ve operasyonlara davetiye çıkarılmıştır. Para kazanma hırsıyla dolaşan insanlar olarak gösterilip itibarsızlaştırılan sağlık çalışanları mutsuz ve yorgundur.

Bu Kanun Teklifi ile; 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, mesai saatleri dışında bile ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşan, çalışma ortamlarında sağlıklarını tehdit eden ölüm dahil her türlü riskle karşı karşıya kalan sağlık çalışanları için de yıpranma payının verilmesi amaçlanmıştır."

Kanun teklifinin metni:

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5510 sayılı Kanunu'nun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 18 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (19) numaralı bent eklenmiş, üçüncü fıkranın ikinci cümlesine (18) ibaresinden sonra gelmek üzere “(19)” ibaresi eklenmiştir.

“19) Sağlık Hizmetleri  Sağlık Hizmetleri ve                             90”

Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfında çalışanlar

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.