logo yeni

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDEKİ AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adalet3Danıştay 8. Dairesi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. 

Yürütmenin durdurulması kararı verilen maddede, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, en az 250 TL avukatlık ücretine hükmedileceği düzenlenmekteydi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin hak arama özgürlüğünün kısıtlanacağı iddiasıyla açılan davada 8. Daire tarafından verilen kararda, belli değerin altındaki uyuşmazlıkların (2014 yılı için 3 bin lira) çözümünde hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu ve heyetin vereceği kararın taraflar için bağlayıcı olduğu, ancak bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemelerine itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Hak arama özgürlüğüne aykırı

Danıştay 8. Dairesi, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların küçük meblağlarda yoğunlaşması sebebiyle, tüketicilerin aleyhlerine karar çıkması halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemenin hak arama özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. 

Tüketici hakem heyetleri yargısal merci değildir

8. Daire ayrıca yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi olarak "Vekil ile takip edilen davalarda mahkemelerce avukatlık ücretine hükmedileceği, tüketici hakem heyetlerinin yargısal bir merci olmadığı, bu nedenle çözüme kavuşturdukları uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedemeyecekleri, bu konuda üst hukuk normlarında da herhangi bir hüküm bulunmadığı anlaşılmaktadır.

6502 Sayılı Yasa'da tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceğinin belirtildiği, dolayısı ile dava konusu tarife maddesinin aksine tüketici hakem heyetleri kararlarına yapılan itiraz sonrasında tüketici mahkemelerince nisbi oran esas alınarak vekalet ücretine hükmedileceği anlaşıldığından, tarifenin söz konusu yasaya da aykırı olduğu açıktır." ifadelerine yer verdi.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.