logo yeni

AYLIKTAN KESME CEZASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adalet2Zonguldak İdare Mahkemesi, saat 8:15'den itibaren muhtelif aralıklarla 3 kez arandığında odasında olmayan personele, bu durumun tutanakla tespit edilmesi sebebiyle verilen aylıktan kesme cezasının iptal edilmesini kararlaştırdı.

Olayda, Orman Bölge Mudur Yardımcısı olarak görev yapan davacı, Orman Bölge Müdürü tarafından saat 8:15'den itibaren muhtelif aralıklarla 3 kez arandığında odasında olmadığı ve bu durumun tutanakla tespit edilmesi sebebiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştı.

Mahkeme kararında “Davacının mesai başladıktan sonra Bölge Müdürü tarafından kat görevlisi vasıtasıyla çağrıldığı, saat 08:15’den itibaren 3 kez kat görevlisi tarafından odasında olmadığının tespit edildiği, daha sonra Bölge Müdürü Sekreteri tarafından 11:15 civarında telefonla arandığında "Ben daha sonra Bölge Müdürümüzün yanına uğrayacağını" dediğini, bu durumların tutanakla tespit edildiği, mesai bitimine kadar Bölge Müdürünün yanına uğramadığı gerekçesiyle dava konusu işlem İle anılan Kanunun 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası ile cezalandırıldırıldığı bu ceza kararına karşı yapılan itirazın Bölge Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararıyla reddine karar verildiği, bu işlemlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu olayda, davacının öğleden önce mesaiye gelmediği konusunda tutanaklar mevcut ise de öğleden sonraya ait tutanak bulunmadığı, o güne ait Resmi Gazete görüldülerinin de davacı tarafından imzalandığının açık olduğu, bu durumda davacının "mazeretsiz olarak bir tam gün göreve gelmemek" fiilinin sübuta ermediği görülmektedir.

Bu durumda; davacının 657 sayılı Kanununun 125/C-b maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denildi.

Mahkeme kararı örneği

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.