logo yeni

MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA GELDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

adalet6Öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-j maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararının yürütmesi durduruldu.

Zonguldak’ta öğretmenlik yapan davacının, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan ve kabul edilen "3G Grafik Animasyon Uygulamaları" konulu proje kapsamında 7 öğrenci ile birlikte Romanya'ya gittiği, bulunduğu ülkede "Gezi parkı protestoları" olarak adlandırılan eylemlere elektronik ortam ( facebook) konuşmaları ve siyası içerikli pankartları öğrencilere taşıtarak destek verdiği fiillerinin sübuta erdiğinden bahisle Devlet memurluğundan çıkarma cezasının verilmesi üzerine, bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

Alt ceza verilmesi hususunun değerlendirilmesi gerekirdi

Davaya bakan Zonguldak İdare Mahkemesi, kararında “Yukarıda yer verilen Kanunun 125/3 maddesi ile idarelere kendilerine disiplin cezası verilen Devlet memurlarından geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül ve başarı belgesi alan ilgililere bir derece hafif olan disiplin cezasını uygulamak konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. Her ne kadar bu yetkinin kullanılması konusunda takdir yetkisi tanınmış olan idarelerin söz konusu yetkinin kullanılmasında yargı kararı ile yönlendirilmesine veya takdir hakkına müdahale edilmesine hukuken olanak bulunmamakla birlikte disiplin cezaları yönünden ilgili açısından en ağır sonuçları doğuran ve Devlet memurluğunu sona erdiren Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilirken Devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin işlemde söz konusu madde uyarınca ilgili hakkında alt ceza verilip verilmeme hususunun tartışılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme bu sebeple, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları, ödül ve başarı belgesi durumu göz önünde bulundurularak davacıya alt ceza verilip verilmeyeceği hususu dava konusu işlemde hiç değerlendirilip tartışılmadan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E-j maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek, yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.