logo yeni

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVINDAKİ HATA İDDİALARINA BAKANLIK NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

is-guvenligi-uzmani3İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında hatalı sorular ve cevap şıkları olduğu ile sınav sonuçlarının yanlış hesaplandığı iddialarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevap verildi.

Milletvekili Candan YÜCEER’in, 23.02.2014 tarihinde yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına ilişkin iddialar konusundaki soru önergesine cevap niteliğinde yapılan ve Bakan Faruk ÇELİK imzasını taşıyan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında her yıl için imzalanan protokoller gereğince “işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı” sınavları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır.

Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yapmaktadır.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar 10 gün içerisinde incelenip sonuçlandırılarak adaylara yazılı olarak bildirilmektedir.

Sorulara ilişkin itirazlar; üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği konularında en az dört yarıyıl ders vermiş ve yayınları olan tıp, mühendislik ve hukuk alanlarındaki soruları hazırlayan öğretim üyelerince değerlendirilerek, değerlendirme sonucu Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmektedir.

Değerlendirme sonuçlan Milli Eğitim Bakanlığınca dikkate alınıp, iptal edilen sorular adayların lehine doğru cevaplandırılmış kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Sürecin devamında adaylar sınav uygulaması ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını, sonuçlar açıklandıktan soma belirtilen tarihler arasında Bakanlığıma yapmakta ve itiraz başvuruları topluca Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmekte, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda açıklanan puanlarda bir değişikliğin olup olmadığı kesinleşerek bu durum 10 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK tarafından adaylara yazılı olarak bildirilmektedir.

23 Şubat 2014 tarihinde yapılan A ve B sınıfı İGU sınavına 20630 kişi katılmış ve bunlardan 406’sı sınav sonucuna itiraz etmiş olup, kişilerin iptalini talep ettiği her sorunun gerekçeleri farklı farklıdır.

Sınav sonucuna yapılan itirazlar neticesinde hiçbir adayın sonucunda değişiklik olmamıştır.

Söz konusu sınavda A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 80’er soru sorulmuş olup A sınıfı için 67 soruya, B sınıfı için 42 soruya itiraz edilmiş, yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda A sınıfı için iki sorunun iptaline, bir sorunun da cevap şıkkı değişikliğine; B sınıfı için bir sorunun iptaline karar verilmiştir.

Sorulara ilişkin itirazlar; soruları hazırlayan öğretim üyelerince değerlendirilmiş ve yukarda sayılanların dışında herhangi bir değişikliğin olmadığı yönünde karar vermişlerdir.

İtiraz edilen sorularla ilgili değerlendirmeler öğretim üyelerince değerlendirildiğinden şahsımın sorular üzerinde herhangi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

Sınav sorularına yapılan itirazlarla ilgili olarak som başına alınan 10 TL ücret ile ilgili ayrı bir bütçe tutulmamakta olup alman ücretler diğer ödemelerle birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilmektedir. Söz konusu gelirlerden bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmakta olup kalan büyük bir kısmı hâzineye aktarılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için sadece çalışan veya işverenlerin değil toplumumuzun her bireyinin de güvenlik kültürü bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Gerek bu farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak gerekse 6331 sayılı Kanunun Ülkemiz çapında tanıtımının yapılması ve işverenler ile çalışanlara yükümlülüklerinin anlatılması amacıyla Bakanlığımızın tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı sonu itibarıyla 81 ilde yaklaşık 30.000 kişiye ulaşılarak tanıtım seminerleri gerçekleştirilmiştir. Kanunun en önemli araçlarından biri olan risk değerlendirmesi yükümlülüğünün kolaylaştırılması için mevzuat uygulamalarını destekleyici kontrol listeleri/rehber çalışmaları devam etmekte olup 2014 yılı içinde 17 adet risk değerlendirme rehberi hazırlanarak internet sayfamızda yayımlanmıştır. Ölümlü iş kazalarının yoğun olarak görüldüğü sektörlerin analiz edilmesiyle hedef sektörlerin belirlendiği ve proje kapsamına alındığı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (İSGİP) 2014 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır. Ölümlü iş kazalarının en yoğun olduğu sektör: maden metal ve inşaat sektörüdür. İSGİP çıktılarının yaygınlaştırılması maden, metal ve inşaat sektörleri için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve risk değerlendirmesi konularını da içeren üçer günlük eğitimler 35 ilde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ocak 2014 tarihinden bu tarihe kadar Konya, Kayseri, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van illerinde metal sektöründe 225, maden sektöründe 187, inşaat sektöründe 268 olmak üzere toplam 680 iş sağlığı ve güveliği profesyoneline eğitim verilmiştir. Projenin diğer bir aşaması olan yüksek risk taşıyan sektörlerde “Tekstil, deri, gıda, mobilya, kimyasal ürünlerin imalatı” İSG-YS modellerinin geliştirilmesi kapsamında ihale şartnamesi hazırlık çalışmaları 2014 Şubat itibarıyla tamamlanmıştır. Yine iş kazalarının fazla görüldüğü inşaat, metal ve maden sektörlerine yönelik Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulama kriterlerinin/standartlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. îş sağlığı ve güvenliğinin Ülkemiz genelinde ele alınması ve ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere faaliyet gösteren Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, çalışmalarını yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar yaparak yürütmektedir. Konsey üyeleri ile hazırlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgeleri ve Eylem Planları (2006-2008 ve 2009-2013 Dönemleri) Ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması üzerine ulusal hedef ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve bu uygulamaların izlenmesi anlamında büyük önem taşımaktadır. 2009—2013 Döneminin tamamlanmasıyla birlikte, bu dönemin değerlendirilmesi ve yeni dönem politika belgesi (2014-2018) hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımız iş teftiş politikası da kaza gerçekleşmeden önlemeye yöneliktir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.