logo yeni

İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN KAMERA İLE TAKİBİ TBMM GÜNDEMİNDE

Aktif . Yayınlanma mansethaber

memur2İcra Müdürlükleri’nde çalışan personelin özel hayatlarının gizliliğinin korunamamasına, rahat olmayan bir çalışma ortamında görev almak zorunda kalmalarına ve hali hazırda zor olan çalışma şartlarının daha da ağırlaşmasına, ve temel kişilik haklarının devlet eliyle ihlal edilmesine neden olan İdarenin bu zafiyetlerinin giderilmesi konusunda çözüm odaklı çalışmaları tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılması teklif edildi.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL ve arkadaşlarının imzasıyla verilen araştırma önergesi teklifinde icra müdürlükleri personelinin durumu şöyle anlatıldı:

"Türkiye’de yer alan İcra Müdürlüklerinde çalışan personeller İdare tarafından kameralar aracılığı ile takip edilmektedir. Bu kamera takip sistemi “zorunlu güvenlik ve kamu yararını gerçekleştirme” amacı doğrultusunda yapılmaktadır.

Ancak; İcra Müdürlüklerinde yer alan kameraların konumları bilgi belge güvenliği doğrultusunda olmayıp daha çok bu idari birimlerde çalışan personellerin eylemlerini denetleyecek şekilde ayarlanmıştır.

Kameraların konumlarının güvenlik amacını aşması ve kayıtların dış idari birimlere aktarılması; İdare’nin “güvenliği sağlama ve özel hayatın gizliliğinin korunması arasındaki dengeyi kuramaması” sonucunu doğurmaktadır.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) bilgi ve belge güvenliğinin teminat altına alınması adına hayata geçirilmiş olup, hem güvenlik görevlileri hem de UYAP sistemi ile korunan belgelerin ayrıca kamera takip sistemine gereksinimi tartışmalıdır.

Kamera takip sisteminin kurulumunda “güvenliği sağlama ve özel hayatın gizliliğinin korunması arasındaki dengenin” kurulamaması, İdarenin; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması” başlıklı 8. maddesi hükümleri, 2709 sayılı 1982 T.C. Anayasası’nm 20. Maddesinde yer alan “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı hükmü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesinde yer alan hükümlere ve aynca Başbakanhğın 2010/2 sayılı Genelgesinin 5. madde hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemlerine yol açmaktadır.

Bu durum; İcra Müdürlükleri’nde çalışan personelin özel hayatlarının gizliliğinin korunamamasına, rahat olmayan bir çalışma ortamında görev almak zorunda kalmalarına ve hali hazırda zor olan çalışma şartlarının daha da ağırlaşmasına ve temel kişilik haklarının ihlal edilmesine sebebiyet vermektedir.

İdarenin uygulamalarından kaynaklanan bu ihlallerin araştırılması ve bu probleme yönelik çözüm odaklı çalışmaların tespiti ve alınması gereken tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.