logo yeni

MALİYE BAKANI ORMAN İŞÇİLERİNE KADRO KONUSUNU AÇIKLADI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

gecici-isciOrman işlerinde çalışan geçici işçilerin kadrosuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin ne zaman giderileceği sorusuna Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK cevap verdi.

Bir soru önergesini cevaplandıran Maliye Bakanı, orman işlerinde çalışan geçici işçilerle ilgili olarak; 2006 yılından sonra işe alınanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Soru önergesine cevap niteliğinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Orman Genel Müdürlüğünde veya Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye işletmesinde 2006 yılı itibarıyla geçici işçi olarak iş sözleşmesi devam edenlerden 2006 yılında 6 ay veya daha fazla süreyle geçici işçi olarak çalışmış olanların tamamı sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olup, orman işlerinde halen geçici işçi olarak çalışmakta olanlar, 2006 yılında geçici işçi statüsünde geçen toplam çalışma süreleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilme niteliklerini haiz bulunmayan veya 2006 yılından sonra işe alınanlardan oluştuğundan bunların sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine yönelik Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41 inci madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere 25/6/2013 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile anılan maddede belirtilen mevzuatlar uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin memur kadrolarına geçişleri düzenlenmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarında 5620 sayılı Kanun uyarınca geçici işçi olarak istihdam edilen personelin kadroya geçişine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mevsimlik veya kampanya işleri ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde geçici işçi olarak çalışmakta olanların yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının, bu işçilerin ilk defa olarak sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarih esas alınarak; mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81 inci maddesine veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre her bir işçi için ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu soru önergesinde yer alan sezonluk olarak çalıştırılan geçici işçilerin çalışma süresi sona erdiğinde, onların yerine taşeron firmalara iş yaptırılıp yaptırılmadığı hakkındaki soruya ilişkin Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamakta olup, anılan hususun ilgili Kurum tarafından cevaplandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.