logo yeni

YENİ TORBA KANUN TASARISI MEMURLARI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER DE İÇERİYOR

Aktif . Yayınlanma mansethaber

tbmmMadenlerde ve yer altında çalışan işçiler ile taşeron uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler getiren ve çeşitli düzenlemelerde değişiklikler de öngören “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Tasarısı, Devlet memurlarını ilgilendiren düzenlemeler de içeriyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

SGK’da yeni birim oluşturuluyor ve sözleşmeli personel istihdamı sağlanıyor

*5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı kuruluyor.

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle; Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı için 3600, Başkan Yardımcısı için de 3000 ek gösterge belirleniyor.

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle; Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanının aylığının ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak ödenmesi öngörülüyor.

Bu belirlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı 2014 yılında aylık net 5.426 TL ücret alacak.  

*SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak 20 uzman personel istihdam edebilecek.   Bu şekilde çalıştırılacaklardan Kurumca belirlenecek olan 10 kişiye 4/B sözleşmeli personel ücret tavanının dört katına, diğerlerine ise üç katına kadar ücret ödenebilecek.

İş ve Meslek Danışmanlarının ücreti artıyor

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle; İş ve Meslek Danışmanlarının özel hizmet tazminatı oranı %100‘den %150’ye çıkarılıyor. (%100 oranı Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararnamede yer alıyor)

Özel Hizmet Tazminatındaki bu artış, 1 inci derece İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda görev alacak personelin aylık net ücretinde 363 TL artış anlamına geliyor.

Bazı kurumlar için yeni kadrolar ihdas ediliyor

*190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle, Sosyal Güvenlik Kurumu için 92 adet, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı için ise 8 adet yeni kadro ihdas ediliyor.  

Kanun Tasarısının ilgili hükümleri

MADDE 31- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesine mülga ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla on kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katım, geri kalanlar için ise üç katım geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde de olsa üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alınma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 57- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

"n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,"

b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi ve "5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 58- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelin 8 inci sırasına "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 59- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı

1

1

1

GIH

Başkan Yardımcısı

1

2

2

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

1

4

4

GIH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

2

4

4

GIH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

8

14

14

GIH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

9

14

14

GIH

Mütercim

6

4

4

GİH

Aktüer

6

5

5

GİH

Memur

6

12

12

GIH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

12

12

TH

Programcı

6

6

6

TH

İstatistikçi

6

6

6

TH

Matematikçi

6

4

4

TH

Grafiker

6

4

4

 

TOPLAM

 

92

92

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Müsteşarlık Müşaviri

1

5

5

GIH

Şube Müdürü

1

3

3

 

TOPLAM

 

8

8

Kanun Tasarısının tam metni için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.