logo yeni

ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ ANAYASAYA AYKIRI MI?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

anayasa-mahkemesi4Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanı, memur ve diğer personel hakkında uygulanabilecek disiplin ceza ve işlemlerine ilişkin bazı hükümlerin Anayasaya aykırılığı iddiası konusunda Anayasa Mahkemesi bugün ilk değerlendirmesini yapacak.

Anayasa Mahkemesinin bugünkü toplantı gündeminde; “1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi” üzerinde ilk inceleme yapılması konusu da yer alıyor.

Kanunun 53/b maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunan CHP Milletvekilleri, söz konusu fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişlerdi.

Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanı, memur ve diğer personel hakkında uygulanabilecek disiplin ceza ve işlemlerine ilişkin genel hususlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş ve bu maddenin (b) fıkrasında;

-Öğretim elemanları, memur ve diğer personel hakkında uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma şeklinde disiplin cezası verilebileceği,

-Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı ile disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği

hüküm altına alınmıştır.

İptali istenen hüküm

“b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.