logo yeni

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK VE ÇALIŞMA SORUNLARI ÇÖZÜLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

saglikAile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının; döner sermayeden yararlanma ve nöbet konusu ile başka kurumlarda görevlendirildiklerinde karşılaştıkları sorunlar Mecliste soru önergesine konu edildi.

Konuyu gündeme getiren Milletvekili Edip Semih YALÇIN, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde şunları söyledi:

Türkiye genelinde 13.12.2014 tarihinden itibaren sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık ocaktarı kapatılmış, yerine aile sağlık merkezleri kurulmuştur. Pratisyen hekimler kısa bir sertifikasyon eğitiminden sonra aile hekimi yapılmış ve birinci basamak temel sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından verilmeye başlanmıştır.

Aile hekimlerine ikinci basamak sağlık kuruluşlarında, acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutturulmasına ilişkin düzenlemeler yasa hükmü haline getirilmiştir. Söz konusu yasa hükümleri üst normlarda bulunan sağlık hakkına, dinlenme hakkına ve çalışma hakkına aykırıdır. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetleri de bütünüyle ayrı bir uzmanlık eğitimini gerektiren özelleşmiş hizmetlerdir.

Kanunun çıkış amacı entegre sağlık merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet ücreti ödenmesi ise de hizmeti verirken elde edilen döner sermaye gelirinden kendisi dışında herkes faydalanacaktır. Başkaları için haksız kazanç olan bu durum aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için emek değer kaybı olacaktır.

Bunun yanında kendi kurumu dışında görevlendirilirken meydana gelecek olan tıbbi malpraktis davalarında koruma dışında bırakılmaktadır. Mevcut olan ve aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendisinin ödediği zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsamı sadece aile hekimliği görevini yaparken kapsadığından koruma altında değildir.

İcapcı olarak Adli Tabiplik ve belediyenin görevi iken, Aile hekimlerine icapcı olarak tutturulan defin nöbeti Aile Hekimlerinin mesai saatine eklenmemektedir. Oysaki Avrupa Birliği mahkemeleri, icap nöbetinde geçirilen sürenin tamamının haftalık mesai saatleri süresine ekleneceği kararı almıştır.

1-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının acil nöbet çizelgesi hangi kıstaslara göre hazırlanıyor? Medeni durumu göz önünde bulunduruluyor mu?

2-Nöbet saatleri ayarlanırken birincil işlerinin verimliliğim etkilemesi, ulaşım ve dinlenme süresine dikkat ediliyor mu? 

3-Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarına ayrıca bir acil müdahale eğitimi veriliyor mu? Verilmiyor ise bu durum hizmet kalitesi ve doğabilecek riskler konusunda sorun teşkil etmez mi?

4-Görev anında olabilecek tıbbi malpraktis davalarında haklarının korunması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

5-Ücretlendirme yapılırken döner sermayedeki haklan gözetilmiş midir? Değilse bu konuda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

6-Aile hekimleri dışında diğer hekimler için böyle bir görevlendirme var mıdır? Yoksa neden sadece Aile Hekimlerine yüklenmiştir bu sorumluluk?

7-Ülkemizde ne kadar Acil Tıp uzmanı bulunmaktadır? Bunların acil nöbetlerine tahsisi yetersiz midir?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.