logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YETERLİK SINAVINDA ELENMEK GELENEK HALİNE Mİ GELDİ?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

personel1Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcılığı yeterlik sınavlarıyla ilgili iddialar, Muğla milletvekili Ömer Süha ALDAN tarafından soru önergesi haline getirilerek Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’ e soruldu.

Bakan Şimşek’ in yanıtlaması istenilen iddia ve cevaplar şöyle:

“Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmaktayken, 2009 ve 2010 Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını kazınarak, sonradan çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile “Vergi Yardımcısı” olarak üç yıl çalışan Vergi Müfettiş Yardımcıları, 2012 ve 2013 yıllarında 646 sayılı Kanun Kararname uyarınca, performans değerlendirilmesine esas sicil ve refakat notlarının da başarılı bulunması halinde yardımcılıktan müfettişliğe atanabilmek için gerekli ve zorunlu olan yeterlik sınavlarına girmiştir. 4/5 Şubat 2013, 2/3 Ekim 2013 ve 9/10 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan yeterlik sınavlarında 90’a yakın Vergi Müfettiş Yardımcısı başarısız sayılarak elenmiştir.

Müfettiş yardımcılarına yetiştirilme sürecinde, yeterli eğitimin verilmediği, aynı ve farklı promosyonlar açısından eşgüdümün sağlanmadığı, bazı grup başkanlıklarında eğitimden sonra deneme sınavları yapıldığı (örneğin: Bursa A grup başkanlığı), bazılarında ise yapılmadığı, bu durumun da sınava giren adaylar açısından eşitlik ilkesine aykırı olduğu, deneme sınavı yapılan gruplarda bulunan müfettiş yardımcılarına, deneme sınavlarında sorulara benzer soruların yeterlik yazılı sınavında da sorulduğu, dolayısıyla yetki ve yeterlik gibi sınavlara hazırlık yönünden grup başkanlıkları arasında birbirinden farklı uygulamalar yapıldığı öne sürülmektedir.

1- Adayların sınavda hangi sırada oturacağı önceden belirlenmediği için kopya çekilmesine uygun oturma düzeni sağlandığı, sınavın bitiş saatinin ve dört oturumun kaç saat süreceğinin belli olmamasından dolayı sınav salonlarında farklı uygulamalar yapıldığı, bu nedenle eşitlik ilkesine ve sınavın nesnelliğine aykırı durumların ortaya çıktığı, sınav esnasında akıllı cep telefonları ve ders kitaplarının toplanmadığı, dört oturum halinde yapılan yeterlik sınavının iki güne sıkıştırılması nedeniyle, iki tam gün boyunca insani şartları zorlayacak şekilde saatlerce (20-25 saat) sınav yapıldığı hususlarında bilginiz var mıdır? Varsa söz konusu eksikliklerin giderilmesi için çalışmanız olacak mıdır? Sınava giren tüm Vergi Müfettiş Yardımcıları, Başkanlığın yeterlik eğitimi uygulamasına katılmış bulunmaktadır. Şu durumda söz konusu yeterlik sınavlarında başarısız sayılan Vergi Müfettiş yardımcılarına haksızlık yapılmamış mıdır?

2- 28 Şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi ile 2009 yılında Vergi Denetmenliği Yeterlik Sınavından elenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir sınav hakkı verilmiştir. Ancak son üç yeterlik sınavında 90’a yakın vergi müfettiş yardımcısına ikinci bir sınav veya bütünleme hakkı verilmemesi nedeniyle yüzlerce mağdurun ortaya çıktığı doğru mudur? Kamuda, benzer kariyer mesleklerin hemen hepsinde yeterlik sınavlarında başarısız sayılan meslek mensuplarına ikinci sınav hakkı verilirken Vergi Denetim Kurulunda bu hakkın verilmemesinin sebebi nedir? Bakanlığın düzenlediği giriş sınavında başarılı olarak mesleğe alınan, Başkanlıkça yapılan yetki sınavını geçerek halen vergi incelemesi yapmakta olan, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nde yer alan performans şartını sağlayarak liyakatlerini ispatlayanların, bulundukları kurumdan uzaklaştırılarak, vasıflarına uygun olmayacak kadrolarda çalıştırılacak olmaları, kamu kaynaklarının israfı değil midir? Son bir yıl içinde Maliye Bakanlığının denetim kapasitesini artırabilmek için 5000’ in üzerinde Vergi Müfettiş Yardımcısı alınmıştır. Kamu kaynakları bu Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitilmesi için sarf edilmektedir.

Bu kapsamda yazdıkları raporlara istinaden milyonlarca liralık vergi tarhiyatı yaptırmış olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının, mesleğe binlerce kişi alınırken, yeterlik sınavında başarısız sayılarak çalıştıkları kurumdan uzaklaştırılmaları hakkaniyete uygun mudur?

3- Yeterlik sınavı sonrası kurumlarından uzaklaştırılanlar için ikinci bir sınav hakkı vermeyi düşünüyor musunuz?

4- Kamuda, kariyer mesleklerinde görev yapanların yeterlik sınavlarında elenmesi istisnai bir durumdur. Ancak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan son üç yeterlik sınavında bu durum gelenek haline getirilmiş ve ne hikmetse söz konusu sınavların hepsinde sınava katılanların % 12 si başarısız sayılarak elenmiştir. Üstelik söz konusu sınavlarda başarısız sayılanların çoğu 50/59 not ortalamalarına sahipken birkaç puan farkla elenmiştir. Diğer taraftan bu sınavlarda 60/65 arasında ortalamaya sahip kimse bulunmamaktadır. Bu durumun mantık çerçevesinde açıklanması izaha muhtaçtır. Ayrıca söz konusu sınavlarda kopya çekildiğine dair ciddi ithamlar bulunmaktadır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan 4-5 Şubat 2013 tarihinde yapılan Vergi Müfettişliği Özel Eğitim Sınavının yazılı bölümünün (grup belirleme sınavı) kopya çekildiği gerekçesiyle iptal edildiği tarafımızca bilinmektedir. Bu kapsamda çok daha ciddi yaptırımları olan yeterlik sınavlarında kopya çekildiği yönündeki iddiaların araştırılması hususunda bir çalışma yapılmış mıdır?”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.