logo yeni

TBMM BOŞ ŞEF KADROLARI VE BİRİM SORUMLULARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclis3TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında 14 yıl sonra açıldığı belirtilen Görevde Yükselme Sınavı ile alınacak şef personel ile ilgili konular ve bölüm/kısım/birim sorumlularının nasıl belirlendiği hususunu içeren önergeye cevap verildi.

Ardahan milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından verilen önergede özet olarak, 14 yıl sonra açılan sınavda şef sayısının neye göre belirlendiği, yedeklerin daha sonra atanmalarının mümkün olup olmadığı, görevlendirilen bölüm/kısım/birim sorumlularının arasında AKP milletvekili yakınlarının olup olmadığı gibi sorular yer almaktaydı. TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT imzasıyla verilen cevabi yazıda şu hususlara yer verildi:

“Kurumumuzca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda (8) Şef kadrosu için sınav yapılmış ancak Sınav Kurulunca 11 Mart 2014 tarihinde sınav kapsamı dışındaki konulardan soru sorulduğunun tespit edilmesi nedeniyle sınavın iptaline ve yenilenmesine karar verilmiştir. TBMM Başkanlık Divanının 29.03.2012 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile kabul edilen TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Norm Kadro Çalışmasıyla Kurumumuz genelinde toplam (81) şef kadrosu öngörülmüş olup halen Şef kadrosunda görev yapan (73) personel bulunduğundan ancak (8) Şef kadrosu için sınav yapılabilmektedir.

Kurumumuzda halen (73) şef kadrosu doludur. Bunlardan bazıları milletvekili personeli, siyasi parti grubu personeli, komisyon personeli ve Kurum dışında geçici görevli personel olarak görev yapmakta olup bunların kadroları sınava dâhil edilmemektedir.

Mezkûr Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenebilecek yedek adayların aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre boş kalan veya boşalan kadrolara atamalarının yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun yürürlüğe girmesini müteakip emekli olan personelden boşalan kadroların ve birimlerin yeni yapısı ile norm kadrolarının birlikte değerlendirilmesiyle, yönetim ile bürolar arasındaki irtibatı sağlamak üzere personel arasında herhangi bir sübjektif ayrım yapılmadan öğrenim durumu, bilgi birikimi, tecrübe ve liyakat gibi ölçütler göz önünde bulundurularak görevlendirmeler ilgili birimler tarafından yapılmıştır. Görevlendirilen personelin eski veya yeni milletvekili yakını olup olmadığı hususunda bir kayıt tutulmamaktadır.

Alt birim sorumlusu olarak görevlendirilen personel ilgili alt birimin yönetiminden sorumlu olmaktadır. Bu çerçevede, yürütülen hizmetlerde aksama olmaması için izinlerin bir plan dâhilinde verilmesi gözetilip alt birim sorumlusunun görüşü izin vermeye yetkili birim yöneticisine sunulmaktadır. Personelin mesai giriş çıkış saatleri birim yöneticileri tarafından takip edilmektedir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.