logo yeni

BELEDİYELERDE TAŞERON PERSONEL UYGULAMASINI KALDIRMAK İÇİN KANU TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

taseronBelediyeler ve bağlı kuruluşlarında ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilen hizmetlerin, belediye personeline gördürülmesini sağlayacak Kanun değişikliği teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili İzzet ÇETİN tarafından hazırlanan “5939 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, taşeron firmalara gördürülen belediye hizmetlerinin, belediyelerde istihdam edilecek kadrolu personele gördürülmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmektedir.

Hazırlanan Kanun teklifi ile, belediyelerde bazı hizmetlerin ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülmesine imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Teklifin Gerekçesi

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu hususlardan söz edildi:

5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi belediyelerin yerine getirmesi gereken hizmetlerin ihale yoluyla üçüncü şahıslara yani taşerona gördürülebileceğini düzenlemektedir. Belediyeler bu maddeye dayanarak bu hizmetleri gördürebileceği personeli kendi bünyesinde istihdam etmek yerine, işleri ihale yoluyla taşerona vererek gördürme yolunu tercih etmektedirler.

Taşeron uygulaması bugün çalışma yaşamımızdaki en sorunlu alanların başında gelmektedir.

Belediyeler Kanununa göre, bütün işler taşerona gördürebilmektedir.  

Taşeron, çalışma ilişkilerini güvencesizleştiren, sendikasız ve toplu sözleşmesiz çalıştırmanın aracı haline getirilmiştir.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda da taşeron sistemi önemli sakıncalar içermektedir.

Kanun teklifi ile Belediyelere tanınan ve hiçbir sınırlamaya tabi olmayan işleri taşerona gördürme ayrıcalığı, yani belediyelerin yerine getirmesi gereken işlerin ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülmesinin önlenmesi, belediye hizmetlerinin belediye personeli eliyle yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifi

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 03.01.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaldırılan Madde

"Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.