logo yeni

SÖZLEŞMELİ SUBAY, ASTSUBAY, ERBAŞ VE ERLERE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

astsubay28/02/2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar ile Sözleşmeli Erbaş ve Erlere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Sözleşmeli subay ve astsubaylarla ilgili yapılan önemli değişiklikler

Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Subay Ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz

a)Sözleşmeli subay ve astsubayların, yurtiçi veya yurtdışı öğrenimler ile yurtdışı sürekli görevlere ek olarak, aylıksız izinler nedeniyle uzatılan sözleşme süreleri de 5434 sayılı Kanunda rütbeleri itibariyle belirtilen yaş haddini geçemeyecek.

b)926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılacak.

c)Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların sözleşmelerinin bitiminden önce feshedilmesi sebeplerinde değişiklik yapıldı. Buna göre;

Sözleşmenin yapılmasını müteakip;

1) Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,

2) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulanlar,

3) Tedavi kurumlarında yatarak tedavi olanlar ile aylıklı veya aylıksız doğum izni alanlar,

hariç olmak kaydıyla, bir sözleşme yılı içinde alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçenlerin sözleşmesi süre bitiminden önce feshedilebilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yapılan önemli değişiklikler

a)Sözleşmeli erlik için aranan niteliklerde değişiklikler yapıldı. Buna göre “Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.” şeklindeki nitelik, “Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.” şeklinde değiştirilirken, “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.” şeklindeki  şart da kaldırıldı.

b)Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin bitiminden önce feshedilmesi sebeplerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre;

Sözleşmenin yapılmasını müteakip;

1) Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,

2) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulanlar,

hariç olmak üzere, sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde (yatarak tedavi olma süresi hariç) üç ayı geçemeyecek.  Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dâhil edilirken, hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin sözleşmeleri feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.