logo yeni

BİR TORBA KANUN DAHA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

torba-kanunResmi Gazete’de bugün yayımlanan 6525 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile çeşitli konularda düzenleme yapıldı.

Daha önce de çeşitli yazılarımızda yer verdiğimiz, Kanunda yer alan hususlardan bazıları şöyle:

Mazeret izni düzenlemesinde değişiklik yapıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mazeret iznini düzenleyen maddesine eklenen fıkrayla memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilmesi imkanı getirildi.  Bu izin; subay, astsubay ve uzman erbaşlar için de aynı şekilde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına diğer kurumlardan Denetçi alınacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını kazanmış olanlar, bir yıl içerisinde denetçi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına geçebilecek.

Bazı kurumların teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı  ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezleri kuruluyor

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir.

Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosu alımlarına sözlü ve uygulamalı sınav şartı

Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar.

Bazı kurumlara yeni kadrolar verildi

Kadro kararnamesinde yapılan değişiklikle;

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 6511 adet kadro

-Gençlik ve Spor Bakanlığına 53 adet kadro

-İçişleri Bakanlığına 1967 adet kadro,

-Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 160 adet kadro

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 11 adet kadro,

-Spor Genel Müdürlüğüne 10 adet kadro

ihdas edildi.

Araştırmacıların özlük haklarına ilişkin düzenleme yapıldı 

Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların zam ve tazminatları ile ek ödemeleri, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam, tazminat ve  ek ödeme oranları esas alınarak ödenecek.

Yeni bir kariyer meslek oluşturuldu

Gençlik ve Spor Denetçisi ve Yardımcısı unvanlarını kapsayan yeni bir kariyer meslek oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Denetçisi ile yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi esas alınarak belirlenecek.

1 inci derece Gençlik ve Spor Denetçisi kadrosu için; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Göreve Gençlik ve Spor Denetçisi Yardımcısı olarak 2014 yılında başlayacak olan personelin aylık net ücreti (aile yardımı hariç) 3.249 TL olacak.

Uzman erbaş kadro sayısı arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilmiş olan Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu 3.000 adet artırıldı.

Yeni bir üniversite kuruldu

İstanbul'da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, "Biruni Üniversitesi" adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor.

Üniversitede; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunacak.

Bugün yayımlanan Kanun metni için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.