logo yeni

AKP MİLLETVEKİLLERİ YENİ BİR KANUN TEKLİFİ VERDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

kanunAKP Milletvekilleri, diplomasız diş tedavisi yapanlara verilen hapis cezasının indirilmesi için Kanun Teklifi verdi.

Meclis Başkanlığına sunulan “Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda yer alan ve diplomasız diş tedavisi yapanlara verilmesi öngörülen 3 yıllık hapis cezası alt sınırının 2 yıla indirilmesi amaçlanıyor.

1219 sayılı Kanuna göre, kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulmakta ve bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunmaktadır.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen kimseye uygulanacak ceza hukuku yaptırımlarının haklı ve ölçülü olması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç işleyen kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden topluma kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin pekişmesi için de ceza hukukunun temel ilkelerinden olan orantılılık ilkesine uymak gerekir.

Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken hangi fiillerin suç sayılacağı, bunların hangi tür ve ölçüdeki ceza müeyyideleri ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahiptir.

Ceza kanunlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında bireyler veya meslek sınıfları arasında herhangi bir sebeple ayırım yapılmamasının ifade edilmesi, aynı zamanda hukuk devletinin özünü oluşturan insan onurunun korunmasının ceza kanununda da temel değer olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir. Kaldı ki; 1219 sayılı Kanunun mevcut 25 inci maddesinde diplomasız hasta tedavi eden tabip unvanını kullananlara verilecek cezanın alt sınırı iki yıl olarak belirlenmiş iken, 41 inci maddesinde diplomasız diş tedavisi yapanlara verilecek cezanın alt sınırının üç yıl olarak belirlenmesi yukarıda belirtilen temel ilkelerle çelişmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifi

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/4/1928 tarihli 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “üç” ibaresi “ iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.