logo yeni

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ UZMANLARIN ÜCRET DÜŞÜKLÜĞÜNÜN SEBEBİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mutsuzKariyer meslekler arasında sayılan uzman kadrolarında görev yapan personelin, kurumların merkez ve taşra kadrolarında görev yapma durumlarına göre özlük haklarının farklı belirlenmesinin nedenleri Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ücret dengesizliği bulunmayan personele yönelik herhangi bir ücret artışının öngörülmediğinin belirtildiği açıklamada, kurumların merkez teşkilatlarında ülke geneline yönelik hizmet politikaları üretilirken, kurumların taşra birimlerinin hizmet alanı ve sorumluluklarının ise bir il ya da bir bölge ile sınırlandırılmış olduğundan söz edildi.

Milletvekili Erkan AKÇAY tarafından verilen bir soru önergesinde, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e;

*Gelir Uzmanlarının, kamuda çalışan uzmanlarla ilgili olarak 666 sayılı KHK’yla yapılan düzenlemede verilen hakların ve iyileştirilmelerin dışında tutulmasının nedeni sadece taşra teşkilatı kadrolarına dahil olmasından mı kaynaklanmaktadır?

*Kamuda çalışan tüm kariyer uzmanları, 666 sayılı KHK ile verilen haklardan ve iyileştirilmelerden faydalandırılmasında, merkez veya taşra teşkilatı kadrosu olmanın haricinde başkaca bir değerlendirme (sorumluluk, iş yoğunluğu, muhatap olunan mevzuatın genişliği ve değişkenliği, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe, kurum içi eğitimler v.s.) dikkate alınmış mıdır?

diye sorulmuştu.

Soru önergesine Bakan ŞİMŞEK imzası ile verilen cevapta şöyle denildi:

“Kamu personelinin mali ve sosyal hakları, genel olarak personel kanunlarında başta hizmet sınıfı, kadro ve görev unvanı ve derecesi,eğitim durumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. Mali hakların belirlenmesinde ayrıca, yapılan görevin önemi, sorumluluğu ve riski ve benzeri hususlar da önem arz etmektedir. Bu çerçevede kamu görevlilerinin almakta oldukları toplam maaşları, yapılan göreve bağlı olarak farklılık arz etmektedir.

Bilindiği üzere, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “eşit işe eşit ücret” politikasının gereği olarak aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ek ödemelerden kaynaklanan ücret dengesizliği ortadan kaldırılarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni sistem uyarınca “ücret” ve “tazminat” adlı iki ödeme unsurundan kapsama dahil idarelerin sadece merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunan personelin yararlanması ve farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında aynı veya benzer unvanlı kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameyle ücret dengesizliği bulunmayan personele yönelik herhangi bir ücret artışı öngörülmemiştir.

Anılan düzenleme ile bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatlarında özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atanan personele aynı oranlarda ek ödeme öngörülmüştür.

Diğer taraftan, kurumların merkez teşkilatları kendi görev alanlarına ilişkin ülke geneline yönelik hizmet politikası üretmek ve planlama yapmak, uygulama birliğini sağlamak ve taşra birimleri arasında koordinasyona yönelik hizmet yürütmektedir. Oysa kurumların taşra birimleri il genelinde ya da bir bölge genelinde hizmet üretimini yürütmekle görevli bulunmakta, hizmet alanı ve sorumluluk bir il ya da bir bölge ile sınırlandırılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, 666 sayılı KHK ile getirilen ücret sistemiyle kamu hizmetlerinin özelliğine ve gereklerine göre kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yetişmiş nitelikli personelin, en etkin şekilde istihdamını sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmiştir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.