logo yeni

TBMM PERSONELİNİN NÖBET UYGULAMASI VE 2014 ZAMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Aktif . Yayınlanma mansethaber

meclis2Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C ve sözleşmeli personel hakkında uygulanmakta olan nöbet sistemi ve bu personele 2014 yılı için yapılan maaş zamlarına ilişkin olarak Meclis Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT imzası ile yapılan ve bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme’nin 22’nci maddesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen geçici personele, 657 sayılı Kanun’un 203‘üncü maddesinin üçüncü fıkrası

hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde, eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilmesine hükmedilmiştir. Aynı Sözleşme’nin 25’inci maddesiyle de ücret göstergeleri, 4.558 gösterge ilave edilmek suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Kamuda yapılan düzenlemelere paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca çalıştırılan geçici personelin ücret göstergelerine 4.558 gösterge ilave edilmiş ve yukarıda anılan usullere göre aile yardımı verilmesi karalatılmıştır.

Anılan Sözleşme ile 2014 yılı için memur aylık katsayısında bir değişiklik yapılmamıştır. Memur aylıkları ile birlikte ödenen taban aylığına 175 TL artış getirilmiş olup sözleşmeli personelin ücretlerine de 175 TL ilave edilmiştir.

Genel Kurul çalışmalarının saat 19:OO’u aştığı durumlarda birimlerde hizmeti aksatmayacak şekilde yeterli personel nöbetçi olarak bırakılmaktadır. Nöbete bırakılan personele nöbetin süresiyle orantılı olarak mesai saati içinde izin kullandırılmaktadır. Aynı hizmetin görülmesinde nöbet ve izin uygulamasında istihdam Şekline göre farklı uygulama söz konusu değildir.

Bununla birlikte günün 24 saatinde (kalorifer, telefon santrali hizmeti gibi) yürütülmesi gereken hizmetlerde vardiya usulü mesai uygulaması hafta sonlarını ve resmi tatilleri de kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.