logo yeni

2014 YILINDA HANGİ İLLERDE VE NE KADAR ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU AÇILMASI PLANLANIYOR?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

doktor4Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “2014 Yılı İllerde Yeni Özel Sağlık Kuruluşu Açılması ve Uygun Olan İllere Kadro Tahsisi Yapılması İle İlgili Planlama İlanı”  verdi.

İlan Gerekçesinde, Ülkemizde kamu ye özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişi1er tarafından açılacak sağlık kuru1uşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikalarının belirlenmesi görevinin Anayasa ve ilgili kanunlarla Sağlık Bakanlığına verilmiş olduğu belirtilerek, bu çerçevede, sağlık hizmetlerinin kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması; sağlık kurum ve kuruluşları ile imkanlarının ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması; koruyucu sağlık ye acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması; kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması amaçları doğrultusunda, 2014 yılı için yapılan planlamanın ilanı yoluna gidildiği ifade edildi.

2014 yılı için yapılan planlamaya ilişkin temel ilkeler ile usul ve esaslara da yer verilen ilanın ekinde ise şu listeler yer aldı: 

*Özel Sağlık Kuruluşu Açılacak İller Listesi

*Mevcut Özel Sağlık Kuruluşlarına ek kadro verilebilecek İller Listesi

*Özel Hastanelere verilebilecek uzmanlık dalları listesi

*Tıp Merkezlerine verilebilecek uzmanlık dalları listesi

Listelere ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.