logo yeni

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN NE ZAMAN YARARLANILACAK?

Aktif . Yayınlanma mansethaber

lojmanFaizsiz konut kredisinden yararlanmak için başvuruda bulunulmasına, kredinin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esasların halen belirlenmemiş olması soru önergesine konu oldu.

Milletvekili Ruhsar DEMİREL tarafından verilen soru önergesinde;  “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84 üncü maddesi ile 2395 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi değiştirilerek, faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek vatandaşlar için koşullar belirlenmiş ve kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esasların Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği ifade edilmiştir.” denilerek, konuya ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları sordu:

“1-2395 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek vatandaşlarımızın sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

2-Toplu Konut İdaresince çıkarılması gereken faizsiz konut kredisi uygulama yönetmeliğinin ne zaman yayımlanması planlanmaktadır?

3-6495 sayılı Kanun ile getirilen ve 2.8.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe giren düzenlemeden, 5 aylık süre geçmesine rağmen yararlanamayarak mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan/yapılması planlanan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?”

Kanunda yer alan düzenleme şu şekilde:

“EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56  ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü  maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre  harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.