logo yeni

BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

burokrat2Bakan yardımcıları 3046 sayılı Kanuna 2011 yılında 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen hüküm gereğince idare hayatımıza girmiş bir yönetici pozisyonudur.

Türk idare geleneğinde var olmayan bu uygulama beraberinde tereddütleri de getirmiş, idari teşkilatımız buna göre dizayn edilmediği için de bazı sorunlar baş göstermiştir. 

Bakan yardımcılarının görevi

Türk idare teşkilatının temel kanunu niteliğindeki 3046 sayılı Kanuna eklenen hükme göre bakan yardımcıları, Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere atanabilir ve Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.

Bakan yardımcıları, kanun, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte olup Bakanlıkta hangi iş ve işlemlerden sorumlu oldukları da Bakanlık düzenleyici işlemleri ile belirlenebilmektedir.

Görev süreleri

Aynı zamanda, Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.

Bakan yardımcıları için yine 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Liste ile 1 inci dereceden Bakan Yardımcısı kadrosu ihdas edilerek Bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarının ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Bakan yardımcılarının ücretleri ve harcırahları

3046 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince, Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir. Burada geçen en yüksek devlet memuru Başbakanlık müsteşarıdır.

Devlet memurlarının yurtdışı geçici görev yollukları konusundaki kurallar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile belirlenmiştir. Bu bakımdan Bakan yardımcılarının yurtdışı geçici görev ve yolluklar hususundaki harcamaları ile harcırah ödeme işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.