logo yeni

ARAŞTIRMACI UNVANLI PERSONELİN BAZILARI SEVİNECEK

Aktif . Yayınlanma mansethaber

mutlu-mutsuzMeclis Genel Kurulunda görüşülen “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın kabul edilen 8 inci maddesi Araştırmacı unvanlı bazı personeli sevindirdi.

Kanun Tasarısının kabul edilen 8 inci maddesi ile, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadroya atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklarını bu kadroda kaldıkları sürece almaya devam etmeleri sağlanıyor.

Toplam sayıları yaklaşık 2.700’ü bulan il sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü ve müdür yardımcı gibi unvanlardaki personel, 663 sayılı KHK ile Araştırmacı kadrosuna atanmış ve mağduriyetleri oluşmuştu.

Kanun Tasarısının 8 inci maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici bir madde eklenmek suretiyle, 663 sayılı KHK ile Araştırmacı kadrosuna atanmış olanların, bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklardan Araştırmacı kadrosunda kaldıkları sürece yararlanmaları sağlanarak, kadroları şahsa bağlı hale getirilmiş olacak.

Yapılan düzenlemeye göre, Araştırmacıların eski kadrolarına ilişkin mali haklardan yararlanmaları, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mümkün olabilecek ve geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak.

Diğer kurumlardaki Araştırmacılar kapsama alınmadı

Diğer kurumlarda benzer şekillerde Araştırmacı kadrolarına atanarak mağdur edilmiş olan personelin de Kanun Tasarısı kapsamına alınması konusunda muhalefet milletvekilleri tarafından verilen önergeler ise AKP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Kabul edilen madde

MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.” 

Reddedilen önergeler

**MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece eksiksiz ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir."

**Kanunun 8. Maddesinde yer alan "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre" ibaresinden önce gelmek üzere "Diğer kanunlar ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

**Görüşülmekte olan 480 sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 8. Maddesinde geçen "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.