logo yeni

TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA YENİ BİR UNVANIN İHDASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma mansethaber

cografyaci657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen hizmet sınıflarından Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına bir unvanın daha dahil edilmesi için hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Selahattin KARAHMETOĞLU tarafından hazırlanan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”;

**Üniversitelerin Dil ve Tarih Coğrafya, Edebiyat, Fen-Edebiyat, İnsani ve Sosyal Bilimler, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültelerinin coğrafya bölümlerinden mezun olanların 657 sayılı Kanununun 36 ncı maddesinin A/4 bendi kapsamına alınmasını,

**Coğrafyacı unvanlı kadrolarda görev yapacak olanların özlük haklarının düzenlenmesini

öngörüyor.

Kanun Teklifinin kabul edilmesi halinde, teknik hizmetler sınıfı kapsamında görev alacak olan “coğrafyacı” unvanlı personelin eğitim durumu itibariyle memuriyete giriş derece ve kademesine 1 derece ilave edilece ve ek göstergeleri Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, İstatistikçi, Yöneylemci ve Ekonomici gibi kadrolarda görev yapanlarla eşit olacak.

Söz konusu Kanun Teklifi

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 Tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı A bendinin 4 üncü alt bendine, “klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültelerinin coğrafya bölümlerinden mezun olanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” başlığını taşıyan bölümünün (b) bendine “Ekonomici” ibaresinden sonra gelmek üzere “Coğrafyacı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.